WQ84451 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/02/2022

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch a oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i ymestyn pleidleisiau i garcharorion?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad | Wedi'i ateb ar 14/02/2022

Because of the pandemic, we did not legislate as planned in the Local Government and Elections (Wales) Act 2021 to enfranchise certain prisoners from Wales for local government elections, as part of their rehabilitation. This remains an important issue within our electoral reform agenda and we will return to it during the current Senedd.