WQ84368 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa grantiau a chymorth ariannol fydd ar gael i ffermwyr yng Nghymru flwyddyn nesaf i helpu gyda'r broses o symud at gydymffurfio â gofynion newydd ar gyfer parthau perygl nitradau?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 11/02/2022

Ymateb o sylwedd