WQ84255 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddarparu rhestr o drafodaethau ffurfiol a gynhaliwyd gyda Jane Dodds o ran y gronfa £20 miliwn ar gyfer gwasanaethau plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal, y cyfeiriodd y Gweinidog ati ar 11 Ionawr 2022 yn y Cyfarfod Llawn?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 24/01/2022

A list of meetings held with Jane Dodds MS about the draft Budget is provided below:

 

1st September 2021 – Meeting with Minister for Finance and Local Government

22nd September 2021 – Meeting with Minister for Finance and Local Government

22nd October 2021 – Two policy briefings with officials

3rd November 2021 – Meeting with Minister for Finance and Local Government

11th November 2021 – Meeting with Minister for Finance and Local Government

30th November 2021 – Meeting with First Minister and Minister for Finance and Local Government

20th December 2021 – Meeting with Minister for Finance and Local Government