WQ84236 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pryd y bydd argymhellion terfynol Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar gyfer y newidiadau i'r arolwg etholiadol yn cael eu gweithredu?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol