WQ84235 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2022

Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i sicrhau bod pobl gymwys sydd cael meigrynau yn gallu cael gafael ar feddyginiaethau gwrthgyrff peptid sy'n gysylltiedig â genynnau calcitonin a gymeradwywyd gan NICE?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol