WQ84234 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am yr argymhellion yn adroddiad y Migraine Trust, 'Dismissed for too long', i wella gofal meigrynau a lleihau amrywiadau?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol