WQ84233 (w) Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2022

Beth yw’r amserlen ar gyfer galluogi i frechiadau COVID-19 a dderbynnir y tu allan i’r DU gael eu cofrestru ar systemau GIG Cymru fel y gellir rhoi pàs Covid a phigiadau atgyfnerthu i’r rhai sydd wedi cael eu brechiadau dramor?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol