WQ84227 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau lleoliadau'r canolfannau cymunedol y bwriedir eu sefydlu fel rhan o gynllun plannu coed am ddim Llywodraeth Cymru?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Newid Hinsawdd