WQ84226 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddarparu tystiolaeth bod pasbortau brechlyn yn gweithio o ran cyflawni eu hamcanion?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol