WQ84225 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2022

O ran yr holl fodelu a gafodd Llywodraeth Cymru gan Brifysgol Abertawe sy'n ymwneud ag amrywiolyn Omicron, a wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau'r unigolion sy'n gyfrifol am ddatblygu'r modelu hwnnw a'r adrannau y maent yn perthyn iddynt yn y brifysgol?

I'w ateb gan: Prif Weinidog