WQ84225 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2022

O ran yr holl fodelu a gafodd Llywodraeth Cymru gan Brifysgol Abertawe sy'n ymwneud ag amrywiolyn Omicron, a wnaiff y Prif Weinidog gadarnhau'r unigolion sy'n gyfrifol am ddatblygu'r modelu hwnnw a'r adrannau y maent yn perthyn iddynt yn y brifysgol?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 24/01/2022

I am sure you will appreciate that it is not Welsh Government policy to disclose details of individuals. However, the Technical Advisory Group is responsible for the development of the models which are quality assured by peer review.  A link to the membership of that group is below. 

Membership: Technical Advisory Cell | GOV.WALES