WQ84224 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2022

Ymhellach i'r darpariaethau yn Neddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cofrestr statudol o safleoedd o ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip | Wedi'i ateb ar 19/01/2022

The Historic Environment (Wales) Act 2016 requires the Welsh Ministers to compile and maintain a register of historic parks and gardens in Wales. That register will come into force on 1 February 2022. All the registered sites will appear on Cof Cymru, Cadw’s online database of designated historic assets in Wales.

There are no additional provisions in the Historic Environment (Wales) Act 2016 that require the Welsh Ministers to publish a register of other sites of special historic interest in Wales. However, entries on the list of buildings of special architectural and historic interest and on the scheduled on monuments of national importance, are already available through Cof Cymru.