WQ84224 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/01/2022

Ymhellach i'r darpariaethau yn Neddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cofrestr statudol o safleoedd o ddiddordeb hanesyddol arbennig yng Nghymru?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi