WQ84217 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/01/2022

Faint o ymddiswyddiadau staff gwirfoddol, ac eithrio'r rhai a gafodd eu hyrwyddo neu eu hadleoli, oedd ar draws GIG Cymru rhwng 2011-2021, fesul mis, chwarter neu flwyddyn?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 21/01/2022