WQ84212 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/01/2022

A wnaiff y Gweinidog nodi dadansoddiad manwl o gostau rhedeg swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mrwsel y flwyddyn, gan gynnwys costau swyddfa, niferoedd staff a chyflogau, a beth yw diben y swyddfa?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 20/01/2022

This is  a matter for the Permanent Secretary and I have asked him to respond to you directly.