WQ84206 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/01/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu canran y staff rheng flaen a gafodd eu brechlyn ffliw yn ystod hydref/gaeaf 2021 fel ar 10 Ionawr 2022?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 19/01/2022

Public Health Wales publishes flu vaccination uptake data for frontline healthcare workers on a monthly basis. The latest data for vaccinations given at the end of November 2021 is as follows:

                                                            Uptake %

Aneurin Bevan UHB                        52.3

Betsi Cadwaladr UHB                     56.0

Cardiff and Vale UHB                      49.9

Cwm Taf Morgannwg UHB            59.1

Hywel Dda UHB                               40.0

Powys Teaching HB                        49.9

Swansea Bay UHB                          52.4

The national flu vaccine uptake for staff with direct patient contact was 51.9% at the end of November 2021. A further update will be published shortly.