WQ84109 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/12/2021

A wnaiff y Gweinidog amlinellu safbwynt Llywodraeth Cymru ar fflworideiddio dŵr, yn sgil Bil Iechyd a Gofal Llywodraeth y DU?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 23/12/2021

The Welsh Government has no current plans to introduce schemes to fluoridate public water supplies. Any such proposal to introduce fluoridation would be subject to wide public consultation.