WQ84009 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/12/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddatblygu canllawiau i gefnogi awdurdodau lleol i asesu ceisiadau cynllunio ar gyfer unedau dofednod dwys?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 08/12/2021

Our priority is to support local planning authorities who have river catchments affected by high phosphorus levels and work with stakeholders to develop guidance where appropriate. This would include consideration of intensive poultry units.