WQ83980 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/11/2021

Pa opsiynau cyfredol y mae Llywodraeth Cymru wedi'u nodi fel ffyrdd o dyfu'r sylfaen drethi yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 02/12/2021

Our annual Tax Policy Reports set out our actions to grow the Welsh tax base by making Wales an attractive place to live, study, work, visit and invest.

The most recent report can be accessed at: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-03/tax-policy-report-2021.pdf

We will be publishing the next Tax Policy Report alongside the draft budget on 20 December 2021.