WQ83963 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/11/2021

Beth y gellir ei wneud i sicrhau y gall awdurdodau lleol roi ystyriaeth ddigonol i lifogydd pan fyddant yn gwneud penderfyniadau ar gynllunio hyd nes y bydd hysbysiad cyngor technegol 15 wedi'i ddiweddaru ar waith?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 30/11/2021

I wrote to local authorities on 23rd November making it clear that the consideration of flooding risk is an essential requirement of the planning system. My decision to pause the coming into effect date of the revised TAN is accompanied by a requirement for local authorities to review their Strategic Flood Consequences Assessments in order to provide finer grain risk assessments of local areas. It is essential that this work takes place as a matter of urgency and I will be monitoring progress. In the meantime the Chief Planner will be writing to local authorities to advise them that the new Flood Maps for Planning, which include climate change allowances, must be used for all aspects of plan making whilst the existing Development Advise Maps will continue for the basis for Development Management decisions on individual planning applications