WQ83913 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

A wnaiff y Gweinidog roi dadansoddiad o nifer y cleifion strôc sydd wedi'u lleoli yng Nghymru sydd wedi cael triniaeth thrombectomi sy'n newid bywydau drwy lwybrau comisiynu cenedlaethol ers mis Ebrill 2019 yn a) Walton Centre, Lerpwl, b) Ysbyty Southmead, Bryste, c) Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd a d) unrhyw ysbyty arall yn Lloegr?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 25/11/2021

The data requested is not centrally held by the Welsh Government. Data on the number of patients who have received a thrombectomy in Wales can be found in the annual PEDW data tables published by Digital Health and Care Wales (DHCW). Further data relating to your question may be available on request through DHCW.