WQ83912 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/11/2021

Pa gynlluniau sydd gan y Gweinidog i gyflwyno cynllun domestig y gymryd lle cynllun cymorthdaliadau ysgolion yr UE o gofio bod y cyllid yn dod i ben ddiwedd y flwyddyn academaidd hon, a pha gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ymgynghori â rhanddeiliaid ar fanylion y cynllun newydd hwn?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 26/11/2021

The annual EU subsidy for school milk ceased with effect from 15 October 2020.  The loss of the EU subsidy has not impacted operationally on the school milk scheme in Wales, which continues to operate in participating schools fully funded for the Foundation Phase, and subsidised in Key Stage 2 by the Welsh Government. 

The scheme in Wales is more generous than the scheme in the rest of the UK as uniquely we provide free school milk to children in the Foundation Phase in participating schools.  I have agreed to funding of £3.2m for the scheme in the current financial year.