WQ83872 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 12/11/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o gapasiti gwasanaethau damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Athrofaol y Faenor?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol