WQ83807 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/11/2021

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i alluogi trigolion i wneud cais am dystysgrif COVID-19 papur y GIG ar-lein?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 15/11/2021

Residents who want to apply for a paper NHS COVID 19 certificate can already access this service online. A paper pass can be downloaded as a PDF document or as an email via the digital service on NHS Login.