WQ83677 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/10/2021

Faint o swyddi sydd wedi'u creu fel rhan o ymrwymiad maniffesto Llafur ar gyfer Gwell Swyddi yn Nes at Adref gan gynnwys faint o arian sydd wedi'i wario?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 27/10/2021

The Better Jobs Closer to Home programme delivered supply chain interventions to help create employment in the Valleys region. Through this activity, 132 jobs were created at a cost of £500,000, equating to approximately £3,800 per job. The jobs covered various sectors, including garment manufacturing and recycling of products. The lessons learned from the Better Jobs Closer to Home programme are being built into our Foundational Economy work.