WQ83676 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/10/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymrwymiad maniffesto Llafur Cymru i greu 125,000 o brentisiaethau pob oed, gyda ffigurau yn nodi faint sydd wedi'u creu ym mhob ardal awdurdod lleol a'r arian cyhoeddus a wariwyd ar y rhain?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 01/11/2021