WQ83576 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/10/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd Llywodraeth Cymru o ran gweithredu ar argymhellion adroddiad ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i bartneriaethau sgiliau rhanbarthol o fis Hydref 2019 ymlaen, yn enwedig camau gweithredu 1 a 10?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 18/10/2021

Our Programme for Government commits us to strengthening the Regional Skills Partnerships and their remit is currently being considered, with due regard given to the recommendations of the committee’s report.

We have established a fourth RSP for Mid Wales, which will identify the skills priorities for that region.

In relation to actions one and 10, we rejected both of these recommendations for the reasons set out in our published response.