WQ83549 (w) Wedi’i gyflwyno ar 04/10/2021

Faint o’r prentisiaethau newydd fydd yn cael eu creu dros y flwyddyn nesaf fydd ar gael yn Gymraeg a'n ddwyieithog?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 13/10/2021

Mae’n ofynnol i bob darparwr prentisiaeth weithredu yn unol â dewis iaith y dysgwr o ran dysgu. Oherwydd hyn, nid yw’n bosibl rhagweld sawl prentisiaeth Gymraeg a dwyieithog a gaiff eu creu dros y flwyddyn nesaf.