WQ83522 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/10/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o allu awdurdodau lleol i gyflawni eu cyfrifoldebau o ran yr offerynnau statudol sy'n ymwneud â systemau draenio cynaliadwy?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 13/10/2021