WQ83500 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/09/2021

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r broses ar gyfer cau ysgolion a gynhelir yng Nghymru a rhoi manylion ynghylch a all Llywodraeth Cymru alw i mewn penderfyniad awdurdod lleol i fwrw ymlaen â chau ysgol?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 07/10/2021

When proposing significant changes to maintained schools, including closure, local authorities and other proposers must comply with the School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 and the School Organisation Code. A range of factors must be taken into account, the prime consideration being the interests of the learners.