WQ83496 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/09/2021

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi dadansoddiad o'r math o ysglyfaethwr/ysglafaethwyr sydd wedi'u difa o ganlyniad i adfer niferoedd y gylfinirod a'r cwtiaid aur ym mawndir Blaen y Coed Eryri?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 05/10/2021

The Blaen Y Coed peatland restoration project is a RSPB led project working in collaboration with Natural Resources Wales, local farmers, the National Trust and the Snowdonia National Park Authority. As such, the Welsh Government does not hold the requested information.