WQ83385 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/09/2021

Pa darged sydd wedi'i osod i'r sefydliad annibynnol gyflwyno drafft o'r dull gweithredu ar y cyd ar gyfer datblygu rhwydweithiau nwy a thrydan yng Nghymru, fel y nodir yn y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ar 13 Medi 2021?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 21/09/2021

Work has started to appoint the independent organisation. We estimate it will take up to 12 months to deliver a draft of the approach for developing the energy networks. The timeline will be confirmed with the successful organisation once appointed.