WQ83368 (w) Wedi’i gyflwyno ar 13/09/2021

Pa mor hir mae'r lefelau llygredd yn gysylltiedig a'r A470 yn ardal Pontypridd wedi bod rhy uchel, a pha mor beryglus yw hyn?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Newid Hinsawdd