WQ83367 (w) Wedi’i gyflwyno ar 13/09/2021

Pa gamau sydd yn cael eu gymryd i leihau llygredd aer yn gysylltiedig a'r A470 yn ardal Pontypridd, yn sgil y ffaith bod y lefelau yn parhau yn beryglus o uchel er gwaethaf y camau cyfyngu cyflymder?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Newid Hinsawdd