WQ83366 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/09/2021

Faint o hectarau o dir a dderbyniwyd ar gyfer plannu yn dilyn cais llwyddiannus Creu Coetir Glastir o dan ffenestri ymgeisio wyth, naw a 10, a pha gyfrannau o bob un o'r ardaloedd hyn sy'n ymwneud â cheisiadau a wnaed ar ran ymgeiswyr â chyfeiriadau y tu allan i Gymru?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd