WQ83365 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/09/2021

Faint a pha gyfran o geisiadau mynegi diddordeb llwyddiannus a wnaed o dan ffenestri Creu Coetir Glastir wyth, naw a 10 ar ran ymgeiswyr â chyfeiriadau y tu allan i Gymru?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd