WQ83050 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/07/2021

Faint o lawdriniaethau a ganslwyd ar draws pob bwrdd iechyd yng Nghymru ers dechrau'r pandemig ym mis Mawrth 2020?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 03/08/2021