WQ83035 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/07/2021

Yng ngoleuni penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio ag ariannu atgyweiriadau hanfodol i'r B5605 yn Nhrecelyn, Wrecsam, o dan y gronfa atgyweirio llifogydd, a wnaiff y Gweinidog ddarparu cyllid ar unwaith i sicrhau bod yr atgyweiriadau angenrheidiol yn cael eu gwneud o ystyried pwysigrwydd strategol y ffordd wrth ddelio â chau'r A483 gerllaw?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 05/08/2021

The B5605 is the responsibility of Wrexham County Borough Council. We are currently in discussion with the Council to explore the potential for funding the works from our Resilient Roads Fund this financial year. As soon as we receive details of cost and programme from the Council, we will be in a position to consider the request for funding.