WQ83012 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/07/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod gwasanaethau a gofal arbenigol yng Nghymru ar gael i blant â syndrom Tourette?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol