WQ83011 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/07/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod safleoedd profi COVID-19 wedi'u lleoli ger porthladdoedd allweddol a safleoedd ar y ffin?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol