WQ83010 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/07/2021

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ddiogelu arian cadw busnesau bach rhag ansolfedd posibl ymhellach i fyny’r gadwyn gyflenwi?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi