WQ83008 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/07/2021

Yn dilyn cyhoeddi'r cyfyngiadau coronafeirws diweddaraf, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw gwesteion mewn lleoliadau priodas yn cael dawnsio dan do?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi