WQ83007 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/07/2021

Yn dilyn cyhoeddi'r cyfyngiadau coronafeirws diweddaraf, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau a ganiateir i westeion symud o gwmpas yn rhydd dan do mewn lleoliadau priodas?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi