WQ83004 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/07/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith peirianyddol yn y dyfodol i wella llwybrau troed ar gefnffordd yr A470 yn Rhaeadr Gwy i wneud y dref yn fwy diogel i gerddwyr?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Newid Hinsawdd