WQ83002 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/07/2021

A oes gan Lywodraeth Cymru gynlluniau i newid y ffordd y gweithredir system tracio ac olrhain y sector lletygarwch o 7 Awst 2021 ymlaen?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 28/07/2021

I will write to you as soon as possible with a substantive response and a copy of the letter will be published on the internet.