WQ82953 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/07/2021

A wnaiff y Gweinidog nodi pam nad oes unrhyw Aelodau o'r Senedd o Blaid Geidwadol Cymru na Phlaid Cymru sy'n cynrychioli etholaethau yng Ngogledd Cymru neu ranbarth Gogledd Cymru wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan ym Mwrdd Cabinet Gogledd Cymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 20/07/2021

The Cabinet Committee for North Wales is an internal Government meeting.