WQ82335 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2021

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch cynlluniau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i fwrw ymlaen â chau swyddfeydd y mae eu hangen o hyd a chanoli yn ystâd ddiwydiannol Trefforest yng nghanol pandemig?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 31/03/2021

Welsh Government Ministers have written to the UK Government counterparts on this matter to oppose the closures which are entirely in contradiction to the Welsh Government’s policy of locating better jobs, closer to home. 

 

Through regular discussions between Welsh Government and DWP officials we will continue to monitor and raise any issues.