WQ82331 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2021

A wnaeth Llywodraeth Cymru roi grantiau i Fragdy Brains i agor ei safle Bragdy'r Ddraig newydd ar barc busnes Pacific yn Nhremorfa ac a oes cymal ad-dalu?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru | Wedi'i ateb ar 29/03/2021

No grants were provided to Brains Brewery to open their Dragon Brewery site on the Pacific Business Park in Tremorfa.