WQ82328 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2021

Pa drafodaethau sydd wedi'u cynnal yn ddiweddar ynghylch dichonoldeb creu trac beicio Cwm Gwendraeth ar hen reilffordd Porth Tywyn a Chwm Gwendraeth a oedd yn ymestyn am 21 milltir ar draws Sir Gaerfyrddin, o Lanelli i lofa Cwm Mawr?

Wedi'i ateb gan Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth | Wedi'i ateb ar 31/03/2021

Discussions have been held with Carmarthenshire County Council (CCC) regarding their active travel proposals and the Council have advised that they will be using part of their Active Travel Fund Core allocation for 2020-21 and 2021-22 to undertake a feasibility study on the Gwendreath Valley cycle track.