WQ82308 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/03/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud ar nifer y cŵn a chathod bach y mae pobl yn eu cael fel anifeiliaid anwes bob blwyddyn yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 26/03/2021

The number of puppies and kittens sold in Wales each year is considered in the EMRIA.