WQ82290 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

Pa gymorth sydd ar gael ar hyn o bryd i gleifion sy'n aros am driniaethau gynaecolegol gohiriedig, gan gynnwys cymorth iechyd meddwl?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 29/03/2021