WQ82278 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran darparu llwybr ar gyfer ymyriadau yn dilyn hunanladdiad i Gymru?

Wedi'i ateb gan Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg | Wedi'i ateb ar 29/03/2021

I will write to you as soon as possible with a substantive response and a copy of the letter will be published on the internet.